Brénine is een bezige bij. Als ik inzage kreeg van haar CV was ik meer dan verbaasd. Zij lukte erin als kunstenaar uit de Kempen haar waaier te verbreden. Eerst naar Antwerpen en dan werden de grenzen verlegd naar Polen, Nederland, Tjechië. Haar binding met het cultuurcentrum de Warande te Turnhout zou haar niet loslaten en haar werk helpen te oriënteren naar meerdere sociale kunstprojecten.

Samen met kunstenaar Achilles Cools wordt haar gedrevenheid naar natuurstudie nog versterkt. Zij volgt met notities de veranderingen, als een belangrijk wereldgebeuren. Haar schilderwerken zijn meestal in een gemengde techniek. Zij zal aldus meerdere waarnemingsniveaus combineren in haar realiteit en in haar droomwereld. Een silhouet van een mens wordt op ware grootte en in haar werk vrij figuratief. Ze evolueert stillaan naar een meer lyrisch-expressionistische stijl waarin de menselijke figuur, vaak door een aangezicht, manifest aanwezig blijft. Ze gaat gevoelsmatig op zoek naar dingen die verborgen liggen in de mens. In reeksen van gezichten en lichamen in sobere kleuren. Het is een ambigue kunst (die meer dan één betekenis heeft), waarin rust en chaos elkaar in confrontatie ontmoeten en aanvullen. Haar impulsieve aanpak ressorteert in een donkerder coloriet in composities die steeds abstracter worden. Brénine tekent koortsachtig en vluchtig op om het even wat-een papiersnipper of een strak karton. Haar zeer persoonlijke taal dreigt hermetisch te worden. Langzaam groeit het besef om haar artistieke monoloog te veranderen in een vragende dialoog. Meer nog, ze wil het publiek betrekken bij haar creaties. Die projecten verlopen in grote interactiviteit: het publiek participeert actief mee in het creatieve proces. Vandaar haar project “Boekdelen”. In totaal hebben 36 gezinnen hieraan meegewerkt in Tjechië, Nederland en België. Per land of streek zocht ze 12 deelnemende gezinnen, zodat ze een contrastrijke confrontatie kreeg. De 36 gezinnen kregen elk een houten boek (40/50 cm als een soort album) met twaalf bladen, om ieder maand van het jaar iets te doen, met foto’s, krantenknipsels, teksten, rariteiten, een idee, enzovoort. Na één jaar kwamen deze houten boeken terug bij mekaar. Daarna maakte ze de covers omheen deze boeken met als inspiratiebron het gevulde boek van het gezin.

Zoals ik reeds zei werkt Brénine graag met gemengde technieken. Vertrekkend vanuit de spontaniteit van de tekening, schildert en boetseert ze, gebruikt ze hout en verf, internet en film, papier en textiel, plastiek en metaal. Geduldig werkt ze die projecten dan uit in samenspraak met een letterlijk te nemen publieke inspiratie. In haar ruimtelijke werken, de coconfiguren en medaillons, vind je natuurstructuren terug. Soms ook beelden met dierenschedels.  Met vloeiende slierten als materiaal bindt zij haar figuren. In het werk van Brénine nestelt de ervaring van onvoorziene verbanden en de ontwapening voor het raadselachtige. Zij stelt haar vragen uiterst gevoelig in lijnen en kleuren, en ze doet dat op een speelse wijze.